Obiekty służby zdrowia:

1. Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, AL. Dzieci Polskich 20

- Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji p-poż.

2. Przychodnia Lekarska "Cepelek" w Warszawie, ul. Koszykowa 78

- Wymiana instalacji wod- kan, wymiana instalacji CO, instalacja p- poż.

3. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9

- Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji p-poż., instalacji gazów medycznych.

 

Obiekty użyteczności publicznej:

1. Centrum Bankowo- Finansowe w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12

- Wykonanie instalacji wod-kan, instalacji chłodu.

2. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, ul. Sanguszki 1

- Wymiana instalacji chłodu, instalacji wod- kan., instalacji ciepła technologicznego.

 

Budownictwo wielorodzinne:

1. Budynek wielorodzinny w Józefowie, ul. Świderska

- Wykonanie instalacji wod-kan i gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni, wykonanie przyłączy wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Budynek wielorodzinny w Józefowie, ul. Górna

- Wykonanie instalacji wod-kan i gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni, wykonanie przyłączy wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.